A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Przeciszów

Przeciszów
brak 0.54% 0.62% 0.70% 0.77% 0.85% 0.93% 1.01% 1.09% 1.16% 1.24%
danych 0.61% 0.69% 0.76% 0.84% 0.92% 1.00% 1.08% 1.15% 1.23% 1.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 465
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:959
Liczba ważnych kart:959
Frekwencja wyborcza:17.55%
Liczba głosów ważnych:923
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 5 71.43 0.54
KLUSKA Łukasz Dominik 1 14.29 0.11
KENIG Jerzy 1 14.29 0.11
KASIŃSKI Szymon Witold 0 0.00 0.00
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0 0.00 0.00
PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Witold Jan 0 0.00 0.00
JEDYNAK Małgorzata 0 0.00 0.00
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 0 0.00 0.00