A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Legionowo

Legionowo
brak 1.80% 2.00% 2.21% 2.41% 2.61% 2.82% 3.02% 3.22% 3.42% 3.63%
danych 1.99% 2.20% 2.40% 2.60% 2.81% 3.01% 3.21% 3.41% 3.62% 3.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 011
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 813
Liczba ważnych kart:11 811
Frekwencja wyborcza:28.80%
Liczba głosów ważnych:11 565
% głosów ważnych:97.92%
Liczba głosów na listy komitetu:282
% 2.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 182 64.54 1.57
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 22 7.80 0.19
MAKUCH Anna Katarzyna 8 2.84 0.07
CYMAŃSKI Mateusz 35 12.41 0.30
TYNIEC Danuta Maria 6 2.13 0.05
NOWAK Zenon Ryszard 4 1.42 0.03
ORŁOWSKA Monika 9 3.19 0.08
FILA Adam Jan 0 0.00 0.00
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Paweł 16 5.67 0.14