A  A+ A+

Gmina Olszanka

Olszanka
brak 16.82% 17.30% 17.78% 18.25% 18.73% 19.21% 19.69% 20.17% 20.64% 21.12%
danych 17.29% 17.77% 18.24% 18.72% 19.20% 19.68% 20.16% 20.63% 21.11% 21.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 519
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:544
Liczba ważnych kart:544
Frekwencja wyborcza:21.60%
Liczba głosów ważnych:530
% głosów ważnych:97.43%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  19  3.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  12  2.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1.70
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  231  43.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  13  2.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  34  6.42
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  27  5.09
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  180  33.96
  Komitety razem 530  100