A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica
brak 0.94% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.44% 1.54% 1.64% 1.74% 1.84%
danych 1.03% 1.13% 1.23% 1.33% 1.43% 1.53% 1.63% 1.73% 1.83% 1.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 033
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:700
Liczba ważnych kart:700
Frekwencja wyborcza:17.36%
Liczba głosów ważnych:680
% głosów ważnych:97.14%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 1.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 2 28.57 0.29
SUSZYŃSKA Krystyna 1 14.29 0.15
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 2 28.57 0.29
NIECKARZ Magdalena 1 14.29 0.15
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 1 14.29 0.15
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00