A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Krasnosielc

Krasnosielc
brak 0.48% 0.70% 0.92% 1.14% 1.36% 1.58% 1.79% 2.01% 2.23% 2.45%
danych 0.69% 0.91% 1.13% 1.35% 1.57% 1.78% 2.00% 2.22% 2.44% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:868
Liczba ważnych kart:867
Frekwencja wyborcza:16.44%
Liczba głosów ważnych:832
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.20%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 7 70.00 0.84
CZARNECKI Norman Tomasz 1 10.00 0.12
PIÓRO Tomasz Grzegorz 0 0.00 0.00
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 2 20.00 0.24
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00