A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Węgrów

Węgrów
brak 0.73% 0.89% 1.06% 1.22% 1.38% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03% 2.20%
danych 0.88% 1.05% 1.21% 1.37% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.19% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 468
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 525
Liczba ważnych kart:2 525
Frekwencja wyborcza:24.12%
Liczba głosów ważnych:2 460
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 2.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 37 63.79 1.50
SUSZYŃSKA Krystyna 5 8.62 0.20
SAJAK Paweł Ireneusz 1 1.72 0.04
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 4 6.90 0.16
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 4 6.90 0.16
WIECZOREK Grzegorz 3 5.17 0.12
SŁOMKOWSKA Aleksandra 4 6.90 0.16