A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Korytnica

Korytnica
brak 0.73% 0.89% 1.06% 1.22% 1.38% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03% 2.20%
danych 0.88% 1.05% 1.21% 1.37% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.19% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 211
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:907
Liczba ważnych kart:906
Frekwencja wyborcza:17.41%
Liczba głosów ważnych:872
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 1.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 5 33.33 0.57
SUSZYŃSKA Krystyna 1 6.67 0.11
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 6.67 0.11
NIECKARZ Magdalena 2 13.33 0.23
MACIEJEC Piotr 2 13.33 0.23
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 4 26.67 0.46
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00