A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wierzbno

Wierzbno
brak 0.73% 0.89% 1.06% 1.22% 1.38% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03% 2.20%
danych 0.88% 1.05% 1.21% 1.37% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.19% 2.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 457
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:382
Liczba ważnych kart:382
Frekwencja wyborcza:15.55%
Liczba głosów ważnych:363
% głosów ważnych:95.03%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 1 20.00 0.28
SUSZYŃSKA Krystyna 2 40.00 0.55
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 1 20.00 0.28
RYFIŃSKI Armand Kamil 0 0.00 0.00
NIECKARZ Magdalena 1 20.00 0.28
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00