A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
brak 1.93% 3.03% 4.12% 5.22% 6.31% 7.41% 8.50% 9.60% 10.69% 11.79%
danych 3.02% 4.11% 5.21% 6.30% 7.40% 8.49% 9.59% 10.68% 11.78% 12.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 409
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:710
Liczba ważnych kart:710
Frekwencja wyborcza:11.08%
Liczba głosów ważnych:660
% głosów ważnych:92.96%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 12.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 46 54.12 6.97
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 4 4.71 0.61
MAŃKOWSKA Ewa Maria 4 4.71 0.61
SKOWRON Zbigniew 2 2.35 0.30
KONOPKA Antoni Jacek 21 24.71 3.18
PILAWKA Tomasz 2 2.35 0.30
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 6 7.06 0.91
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0 0.00 0.00