A  A+ A+

Gmina Dydnia

Dydnia
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 567
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 159
Liczba ważnych kart:1 159
Frekwencja wyborcza:17.65%
Liczba głosów ważnych:1 102
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne