A  A+ A+

Gmina Nozdrzec

Nozdrzec
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 693
Liczba ważnych kart:1 693
Frekwencja wyborcza:24.75%
Liczba głosów ważnych:1 597
% głosów ważnych:94.33%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne