A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Nozdrzec

Nozdrzec
brak 0.69% 0.86% 1.03% 1.20% 1.37% 1.54% 1.71% 1.88% 2.05% 2.22%
danych 0.85% 1.02% 1.19% 1.36% 1.53% 1.70% 1.87% 2.04% 2.21% 2.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 693
Liczba ważnych kart:1 693
Frekwencja wyborcza:24.75%
Liczba głosów ważnych:1 597
% głosów ważnych:94.33%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 10 55.56 0.63
STEFANOWICZ Witold 1 5.56 0.06
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1 5.56 0.06
PAKOSZ Maria 1 5.56 0.06
TOŚ Klaudia Małgorzata 3 16.67 0.19
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0 0.00 0.00
FURTAK Katarzyna Sabina 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKA Aleksandra 2 11.11 0.13
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0 0.00 0.00