A  A+ A+

Miasto Jarosław

Jarosław
brak 15.71% 16.97% 18.22% 19.48% 20.73% 21.99% 23.25% 24.50% 25.76% 27.01%
danych 16.96% 18.21% 19.47% 20.72% 21.98% 23.24% 24.49% 25.75% 27.00% 28.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 018
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 958
Liczba ważnych kart:7 958
Frekwencja wyborcza:24.85%
Liczba głosów ważnych:7 730
% głosów ważnych:97.13%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  943  12.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  131  1.69
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  418  5.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 303  42.73
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  147  1.90
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  171  2.21
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  497  6.43
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 710  22.12
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  410  5.30
  Komitety razem 7 730  100