A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Majdan Królewski

Majdan Królewski
brak 0.48% 0.64% 0.80% 0.96% 1.12% 1.28% 1.43% 1.59% 1.75% 1.91%
danych 0.63% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58% 1.74% 1.90% 2.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 904
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 691
Liczba ważnych kart:1 691
Frekwencja wyborcza:21.39%
Liczba głosów ważnych:1 645
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 10 38.46 0.61
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 5 19.23 0.30
WASIEWICZ Ewa 2 7.69 0.12
SIDOR Mariusz Piotr 1 3.85 0.06
SKALSKA Justyna 2 7.69 0.12
BARAN Dariusz 3 11.54 0.18
SZELC Grażyna Julia 1 3.85 0.06
BAR Wacław Daniel 1 3.85 0.06
SMUCZ Robert Dariusz 1 3.85 0.06