A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Niwiska

Niwiska
brak 0.48% 0.64% 0.80% 0.96% 1.12% 1.28% 1.43% 1.59% 1.75% 1.91%
danych 0.63% 0.79% 0.95% 1.11% 1.27% 1.42% 1.58% 1.74% 1.90% 2.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 715
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 007
Liczba ważnych kart:1 007
Frekwencja wyborcza:21.36%
Liczba głosów ważnych:967
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 10 50.00 1.03
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 3 15.00 0.31
WASIEWICZ Ewa 2 10.00 0.21
SIDOR Mariusz Piotr 1 5.00 0.10
SKALSKA Justyna 2 10.00 0.21
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 1 5.00 0.10
BAR Wacław Daniel 1 5.00 0.10
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00