A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sanok

Sanok
brak 0.57% 0.94% 1.30% 1.67% 2.04% 2.41% 2.77% 3.14% 3.51% 3.87%
danych 0.93% 1.29% 1.66% 2.03% 2.40% 2.76% 3.13% 3.50% 3.86% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 871
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 870
Liczba ważnych kart:7 838
Frekwencja wyborcza:24.69%
Liczba głosów ważnych:7 646
% głosów ważnych:97.55%
Liczba głosów na listy komitetu:153
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 105 68.63 1.37
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 9 5.88 0.12
WASIEWICZ Ewa 11 7.19 0.14
SIDOR Mariusz Piotr 8 5.23 0.10
SKALSKA Justyna 7 4.58 0.09
BARAN Dariusz 5 3.27 0.07
SZELC Grażyna Julia 3 1.96 0.04
BAR Wacław Daniel 2 1.31 0.03
SMUCZ Robert Dariusz 3 1.96 0.04