A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Besko

Besko
brak 0.57% 0.94% 1.30% 1.67% 2.04% 2.41% 2.77% 3.14% 3.51% 3.87%
danych 0.93% 1.29% 1.66% 2.03% 2.40% 2.76% 3.13% 3.50% 3.86% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 487
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:619
Liczba ważnych kart:619
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:94.99%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 1.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 4 66.67 0.68
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 1 16.67 0.17
SMUCZ Robert Dariusz 1 16.67 0.17