A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska
brak 0.57% 0.94% 1.30% 1.67% 2.04% 2.41% 2.77% 3.14% 3.51% 3.87%
danych 0.93% 1.29% 1.66% 2.03% 2.40% 2.76% 3.13% 3.50% 3.86% 4.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 570
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:181
Liczba ważnych kart:181
Frekwencja wyborcza:11.53%
Liczba głosów ważnych:174
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NIEWCZAS Marta Agata 1 100.00 0.57
TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0 0.00 0.00
WASIEWICZ Ewa 0 0.00 0.00
SIDOR Mariusz Piotr 0 0.00 0.00
SKALSKA Justyna 0 0.00 0.00
BARAN Dariusz 0 0.00 0.00
SZELC Grażyna Julia 0 0.00 0.00
BAR Wacław Daniel 0 0.00 0.00
SMUCZ Robert Dariusz 0 0.00 0.00