A  A+ A+

Gmina Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 557
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:497
Liczba ważnych kart:497
Frekwencja wyborcza:10.91%
Liczba głosów ważnych:491
% głosów ważnych:98.79%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne