A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Szczuczyn

Szczuczyn
brak 0.53% 0.64% 0.75% 0.86% 0.97% 1.08% 1.18% 1.29% 1.40% 1.51%
danych 0.63% 0.74% 0.85% 0.96% 1.07% 1.17% 1.28% 1.39% 1.50% 1.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:903
Liczba ważnych kart:903
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:94.57%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 3 30.00 0.35
ŁUBIŃSKI Wiesław 2 20.00 0.23
KOBIELA Renata Małgorzata 1 10.00 0.12
ROSZKOWSKI Jacek 1 10.00 0.12
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 1 10.00 0.12
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 0 0.00 0.00
ADAMCZAK Ryszard Henryk 1 10.00 0.12
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 0 0.00 0.00
KŁOCZKO Grzegorz 0 0.00 0.00
TRAWIŃSKA Halina 1 10.00 0.12