A  A+ A+

Gmina Szumowo

Szumowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 977
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:894
Liczba ważnych kart:894
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:872
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne