A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
brak 2.13% 2.45% 2.78% 3.10% 3.42% 3.75% 4.07% 4.39% 4.71% 5.04%
danych 2.44% 2.77% 3.09% 3.41% 3.74% 4.06% 4.38% 4.70% 5.03% 5.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 062
Liczba ważnych kart:1 062
Frekwencja wyborcza:17.29%
Liczba głosów ważnych:1 015
% głosów ważnych:95.57%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 3.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 15 40.54 1.48
KUBICA Anna Maria 6 16.22 0.59
NOWAK Bogusław Jerzy 1 2.70 0.10
GÓRNIAK Judyta 3 8.11 0.30
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 2.70 0.10
NOWACKA Agata Łucja 6 16.22 0.59
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 2 5.41 0.20
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 3 8.11 0.30