A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
brak 18.62% 20.70% 22.79% 24.87% 26.95% 29.04% 31.12% 33.20% 35.28% 37.37%
danych 20.69% 22.78% 24.86% 26.94% 29.03% 31.11% 33.19% 35.27% 37.36% 39.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 062
Liczba ważnych kart:1 062
Frekwencja wyborcza:17.29%
Liczba głosów ważnych:1 015
% głosów ważnych:95.57%
Liczba głosów na listy komitetu:189
% 18.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 55 29.10 5.42
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 70 37.04 6.90
ZALEWSKA Anna Elżbieta 39 20.63 3.84
KŁOSOWSKI Sławomir 1 0.53 0.10
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 2 1.06 0.20
MACHAŁEK Marzena Anna 2 1.06 0.20
GIBAS Teresa Jadwiga 1 0.53 0.10
TYNIEC Jacek 13 6.88 1.28
MARCINIAK Wojciech 1 0.53 0.10
CZOCHARA Katarzyna Beata 5 2.65 0.49