A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Oława

Oława
brak 1.68% 2.83% 3.98% 5.14% 6.29% 7.44% 8.59% 9.74% 10.90% 12.05%
danych 2.82% 3.97% 5.13% 6.28% 7.43% 8.58% 9.73% 10.89% 12.04% 13.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 729
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 311
Liczba ważnych kart:2 311
Frekwencja wyborcza:19.70%
Liczba głosów ważnych:2 236
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 4.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 27 26.47 1.21
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 6 5.88 0.27
MAŃKOWSKA Ewa Maria 30 29.41 1.34
SKOWRON Zbigniew 3 2.94 0.13
KONOPKA Antoni Jacek 1 0.98 0.04
PILAWKA Tomasz 6 5.88 0.27
SAMBORSKI Tadeusz 2 1.96 0.09
JANIK Janina 5 4.90 0.22
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 18 17.65 0.81
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 4 3.92 0.18