A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Krzanowice

Krzanowice
brak 3.65% 3.82% 3.99% 4.16% 4.33% 4.50% 4.66% 4.83% 5.00% 5.17%
danych 3.81% 3.98% 4.15% 4.32% 4.49% 4.65% 4.82% 4.99% 5.16% 5.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 795
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:632
Liczba ważnych kart:632
Frekwencja wyborcza:13.18%
Liczba głosów ważnych:607
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 5.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 5 16.13 0.82
CYMAŃSKI Tadeusz 6 19.35 0.99
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 1 3.23 0.16
WĘGLARZ Ewa 3 9.68 0.49
WYDRA Przemysław Aleksander 0 0.00 0.00
FAJER Monika 0 0.00 0.00
GRUSZKA Marek Aleksander 3 9.68 0.49
DOMAGAŁA Iwona Teresa 3 9.68 0.49
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0 0.00 0.00
ZIOBRO Jan Paweł 10 32.26 1.65