A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Krzyżanowice

Krzyżanowice
brak 3.65% 3.82% 3.99% 4.16% 4.33% 4.50% 4.66% 4.83% 5.00% 5.17%
danych 3.81% 3.98% 4.15% 4.32% 4.49% 4.65% 4.82% 4.99% 5.16% 5.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 221
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 302
Liczba ważnych kart:1 302
Frekwencja wyborcza:14.12%
Liczba głosów ważnych:1 253
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 4.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 15 27.27 1.20
CYMAŃSKI Tadeusz 11 20.00 0.88
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0 0.00 0.00
WĘGLARZ Ewa 4 7.27 0.32
WYDRA Przemysław Aleksander 0 0.00 0.00
FAJER Monika 2 3.64 0.16
GRUSZKA Marek Aleksander 6 10.91 0.48
DOMAGAŁA Iwona Teresa 5 9.09 0.40
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0 0.00 0.00
ZIOBRO Jan Paweł 12 21.82 0.96