A  A+ A+

Miasto Radlin

Radlin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 049
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 900
Liczba ważnych kart:2 900
Frekwencja wyborcza:20.64%
Liczba głosów ważnych:2 821
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne