A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Gorzyce

Gorzyce
brak 1.25% 1.54% 1.84% 2.13% 2.42% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59% 3.89%
danych 1.53% 1.83% 2.12% 2.41% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88% 4.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 288
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 446
Liczba ważnych kart:3 446
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:3 355
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:115
% 3.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 88 76.52 2.62
GRABOWSKA Genowefa 13 11.30 0.39
POTOCKI Andrzej Tadeusz 6 5.22 0.18
FORNALCZYK Elżbieta 2 1.74 0.06
KLEPACZ Witold Janusz 1 0.87 0.03
MIKA Monika Katarzyna 4 3.48 0.12
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 0.87 0.03
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00