A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Bytom

Bytom
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:131 420
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 023
Liczba ważnych kart:26 021
Frekwencja wyborcza:19.80%
Liczba głosów ważnych:25 232
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:1 232
% 4.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 879 71.35 3.48
GRABOWSKA Genowefa 154 12.50 0.61
POTOCKI Andrzej Tadeusz 63 5.11 0.25
FORNALCZYK Elżbieta 22 1.79 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 11 0.89 0.04
MIKA Monika Katarzyna 26 2.11 0.10
KULWAS Daniel Marcin 10 0.81 0.04
SOSIN Olga Anna 39 3.17 0.15
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 6 0.49 0.02
TOMCZAK Kamilla 22 1.79 0.09