A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Świętochłowice

Świętochłowice
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 799
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 380
Liczba ważnych kart:8 374
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:8 123
% głosów ważnych:97.00%
Liczba głosów na listy komitetu:407
% 5.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 313 76.90 3.85
GRABOWSKA Genowefa 44 10.81 0.54
POTOCKI Andrzej Tadeusz 10 2.46 0.12
FORNALCZYK Elżbieta 5 1.23 0.06
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 8 1.97 0.10
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 12 2.95 0.15
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 3 0.74 0.04
TOMCZAK Kamilla 12 2.95 0.15