A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Lipnik

Lipnik
brak 31.61% 34.30% 36.99% 39.69% 42.38% 45.07% 47.76% 50.45% 53.15% 55.84%
danych 34.29% 36.98% 39.68% 42.37% 45.06% 47.75% 50.44% 53.14% 55.83% 58.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 641
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:779
Liczba ważnych kart:779
Frekwencja wyborcza:16.79%
Liczba głosów ważnych:741
% głosów ważnych:95.12%
Liczba głosów na listy komitetu:295
% 39.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 84 28.47 11.34
KOZAK Wojciech 3 1.02 0.40
KURTYKA Halina Ewa 3 1.02 0.40
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 3 1.02 0.40
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 2 0.68 0.27
PAWLAK Mirosław Antoni 23 7.80 3.10
KAŁA Józef 0 0.00 0.00
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 176 59.66 23.75
DUTKA Bronisław 1 0.34 0.13