A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Jelenia Góra

Jelenia Góra
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 145
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 017
Liczba ważnych kart:17 014
Frekwencja wyborcza:25.34%
Liczba głosów ważnych:16 492
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:123
% 0.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 42 34.15 0.25
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 24 19.51 0.15
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 2.44 0.02
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 5 4.07 0.03
BORODACZ Artur Piotr 9 7.32 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 5.69 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 13 10.57 0.08
ROK Wiesław Robert 10 8.13 0.06
LUDKOWSKA Maria 2 1.63 0.01
HELCYK Justyna Magdalena 8 6.50 0.05