A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Kielce

Kielce
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:163 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:49 948
Liczba ważnych kart:49 936
Frekwencja wyborcza:30.62%
Liczba głosów ważnych:48 721
% głosów ważnych:97.57%
Liczba głosów na listy komitetu:192
% 0.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 70 36.46 0.14
BRONIEWICZ Michał Paweł 15 7.81 0.03
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 15 7.81 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 11 5.73 0.02
SKWARŁO Cezary Szczepan 10 5.21 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 27 14.06 0.06
PASZCZA Bartosz Marek 18 9.38 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 26 13.54 0.05