A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kielce

Kielce
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:163 125
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:49 948
Liczba ważnych kart:49 936
Frekwencja wyborcza:30.62%
Liczba głosów ważnych:48 721
% głosów ważnych:97.57%
Liczba głosów na listy komitetu:2 474
% 5.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 1 185 47.90 2.43
KOZAK Wojciech 39 1.58 0.08
KURTYKA Halina Ewa 52 2.10 0.11
SORYS Stanisław Andrzej 14 0.57 0.03
OCZKOWICZ Beata 639 25.83 1.31
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 18 0.73 0.04
PAWLAK Mirosław Antoni 119 4.81 0.24
KAŁA Józef 5 0.20 0.01
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 374 15.12 0.77
DUTKA Bronisław 29 1.17 0.06