A  A+ A+

Miasto Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie
brak 13.99% 14.53% 15.08% 15.62% 16.17% 16.71% 17.25% 17.80% 18.34% 18.89%
danych 14.52% 15.07% 15.61% 16.16% 16.70% 17.24% 17.79% 18.33% 18.88% 19.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 717
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 694
Liczba ważnych kart:1 694
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:1 608
% głosów ważnych:94.92%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  96  5.97
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.56
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  0.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  26  1.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  155  9.64
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  453  28.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  48  2.99
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  42  2.61
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  79  4.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  554  34.45
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  141  8.77
  Komitety razem 1 608  100