A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Orzysz

Orzysz
brak 4.60% 5.08% 5.57% 6.05% 6.53% 7.02% 7.50% 7.98% 8.46% 8.95%
danych 5.07% 5.56% 6.04% 6.52% 7.01% 7.49% 7.97% 8.45% 8.94% 9.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 552
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 278
Liczba ważnych kart:1 278
Frekwencja wyborcza:16.92%
Liczba głosów ważnych:1 219
% głosów ważnych:95.38%
Liczba głosów na listy komitetu:115
% 9.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 89 77.39 7.30
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 9 7.83 0.74
CZYKWIN Eugeniusz 2 1.74 0.16
MAŃKUT Władysław 0 0.00 0.00
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 3 2.61 0.25
PIASECKA Izabela Agnieszka 5 4.35 0.41
JESIEŃ Anna Marta 1 0.87 0.08
ŁADA Robert 0 0.00 0.00
TOPCZYŁKO Bożena 1 0.87 0.08
BAGAN Bożena Waleria 5 4.35 0.41