A  A+ A+

Gmina Lubasz

Lubasz
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:999
Liczba ważnych kart:999
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:961
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne