A  A+ A+

Miasto Kobylin

Kobylin
brak 16.94% 17.37% 17.79% 18.22% 18.64% 19.07% 19.49% 19.92% 20.34% 20.77%
danych 17.36% 17.78% 18.21% 18.63% 19.06% 19.48% 19.91% 20.33% 20.76% 21.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 439
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 235
Liczba ważnych kart:1 235
Frekwencja wyborcza:19.18%
Liczba głosów ważnych:1 143
% głosów ważnych:92.55%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  65  5.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  145  12.69
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  265  23.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  32  2.80
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  19  1.66
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  51  4.46
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  132  11.55
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  431  37.71
  Komitety razem 1 143  100