A  A+ A+

Miasto Koźmin Wielkopolski

Koźmin Wielkopolski
brak 16.94% 17.37% 17.79% 18.22% 18.64% 19.07% 19.49% 19.92% 20.34% 20.77%
danych 17.36% 17.78% 18.21% 18.63% 19.06% 19.48% 19.91% 20.33% 20.76% 21.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 837
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 960
Liczba ważnych kart:1 960
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:1 873
% głosów ważnych:95.56%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  81  4.32
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  15  0.80
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  195  10.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  397  21.20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  60  3.20
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  32  1.71
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  74  3.95
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  409  21.84
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  610  32.57
  Komitety razem 1 873  100