A  A+ A+

Gmina Kwilcz

Kwilcz
brak 15.34% 15.57% 15.80% 16.03% 16.26% 16.49% 16.72% 16.95% 17.18% 17.41%
danych 15.56% 15.79% 16.02% 16.25% 16.48% 16.71% 16.94% 17.17% 17.40% 17.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 869
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:771
Liczba ważnych kart:771
Frekwencja wyborcza:15.83%
Liczba głosów ważnych:706
% głosów ważnych:91.57%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  17  2.41
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  1.42
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  127  17.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  143  20.25
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  35  4.96
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  22  3.12
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  25  3.54
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  195  27.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  132  18.70
  Komitety razem 706  100