A  A+ A+

Miasto Ostrzeszów

Ostrzeszów
brak 17.73% 18.42% 19.11% 19.80% 20.49% 21.18% 21.86% 22.55% 23.24% 23.93%
danych 18.41% 19.10% 19.79% 20.48% 21.17% 21.85% 22.54% 23.23% 23.92% 24.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 645
Liczba ważnych kart:4 641
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:4 455
% głosów ważnych:95.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  340  7.63
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  28  0.63
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  372  8.35
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  613  13.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  174  3.91
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  58  1.30
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  253  5.68
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  645  14.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 972  44.26
  Komitety razem 4 455  100