A  A+ A+

Miasto Zagórów

Zagórów
brak 13.67% 14.81% 15.94% 17.08% 18.22% 19.36% 20.49% 21.63% 22.77% 23.90%
danych 14.80% 15.93% 17.07% 18.21% 19.35% 20.48% 21.62% 22.76% 23.89% 25.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 048
Liczba ważnych kart:1 048
Frekwencja wyborcza:14.53%
Liczba głosów ważnych:970
% głosów ważnych:92.56%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  35  3.61
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  1.03
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  151  15.57
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  251  25.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  41  4.23
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  21  2.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  61  6.29
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  96  9.90
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  304  31.34
  Komitety razem 970  100