A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Miłosław

Miłosław
brak 0.69% 0.82% 0.95% 1.07% 1.20% 1.33% 1.46% 1.59% 1.71% 1.84%
danych 0.81% 0.94% 1.06% 1.19% 1.32% 1.45% 1.58% 1.70% 1.83% 1.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 318
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 492
Liczba ważnych kart:1 492
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:1 408
% głosów ważnych:94.37%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 0.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 4 28.57 0.28
WITZBERG Maciej 1 7.14 0.07
WIŚNIEWSKI Maciej 3 21.43 0.21
BŁOSZYK Klaudia Justyna 1 7.14 0.07
JANUSZ Agata Joanna 0 0.00 0.00
JANKOWSKI Maciej Filip 2 14.29 0.14
TOMASZEWSKA Agnieszka 2 14.29 0.14
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 0 0.00 0.00
HANC Tomasz Ryszard 1 7.14 0.07