A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kalisz

Kalisz
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 953
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 765
Liczba ważnych kart:21 753
Frekwencja wyborcza:26.24%
Liczba głosów ważnych:21 126
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:1 275
% 6.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 837 65.65 3.96
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 342 26.82 1.62
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 8 0.63 0.04
JANKOWIAK Wojciech 6 0.47 0.03
SZALCZYK Zofia Barbara 12 0.94 0.06
PASZYK Krzysztof Michał 5 0.39 0.02
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 12 0.94 0.06
KUBIAK Andrzej 11 0.86 0.05
CHOJNACKA Andżelika Helena 22 1.73 0.10
BAUMGART Marek Piotr 20 1.57 0.09