A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Kołobrzeg

Kołobrzeg
brak 0.49% 0.69% 0.89% 1.10% 1.30% 1.50% 1.70% 1.90% 2.11% 2.31%
danych 0.68% 0.88% 1.09% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.10% 2.30% 2.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 105
Liczba ważnych kart:10 102
Frekwencja wyborcza:26.70%
Liczba głosów ważnych:9 797
% głosów ważnych:96.98%
Liczba głosów na listy komitetu:138
% 1.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 72 52.17 0.73
ŁYCZYWEK Włodzimierz 7 5.07 0.07
BORZYM Justyna 21 15.22 0.21
DOBIES Tomasz Jarosław 5 3.62 0.05
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 6 4.35 0.06
CHMIELEWSKA Ewa Anna 10 7.25 0.10
LIPIEC Magdalena 7 5.07 0.07
SOBIEPAN Janusz 1 0.72 0.01
GRUCA Małgorzata Maria 4 2.90 0.04
ZELISKO Mirosław Marek 5 3.62 0.05