A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Kołobrzeg

Kołobrzeg
brak 0.49% 0.69% 0.89% 1.10% 1.30% 1.50% 1.70% 1.90% 2.11% 2.31%
danych 0.68% 0.88% 1.09% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.10% 2.30% 2.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 805
Liczba ważnych kart:1 805
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:1 742
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 1.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 11 36.67 0.63
ŁYCZYWEK Włodzimierz 2 6.67 0.11
BORZYM Justyna 5 16.67 0.29
DOBIES Tomasz Jarosław 0 0.00 0.00
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 5 16.67 0.29
LIPIEC Magdalena 2 6.67 0.11
SOBIEPAN Janusz 0 0.00 0.00
GRUCA Małgorzata Maria 2 6.67 0.11
ZELISKO Mirosław Marek 3 10.00 0.17