A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kołobrzeg

Kołobrzeg
brak 1.41% 2.61% 3.81% 5.01% 6.21% 7.41% 8.61% 9.81% 11.01% 12.21%
danych 2.60% 3.80% 5.00% 6.20% 7.40% 8.60% 9.80% 11.00% 12.20% 13.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 805
Liczba ważnych kart:1 805
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:1 742
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 4.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 35 47.95 2.01
RZEPA Jarosław Michał 17 23.29 0.98
KORCZYŃSKA Dorota Marta 4 5.48 0.23
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0 0.00 0.00
KRAWCZUK Jan 5 6.85 0.29
FIEDOROWICZ Czesław 1 1.37 0.06
KULINICZ Tomasz Teodor 0 0.00 0.00
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 1 1.37 0.06
KUCHARSKA Barbara 7 9.59 0.40
MIĆKO Ryszard Józef 3 4.11 0.17