A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Mirosławiec

Mirosławiec
brak 5.81% 6.05% 6.28% 6.52% 6.75% 6.99% 7.23% 7.46% 7.70% 7.93%
danych 6.04% 6.27% 6.51% 6.74% 6.98% 7.22% 7.45% 7.69% 7.92% 8.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 212
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:552
Liczba ważnych kart:552
Frekwencja wyborcza:13.11%
Liczba głosów ważnych:521
% głosów ważnych:94.38%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 5.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 13 41.94 2.50
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 3.23 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 3 9.68 0.58
BIAŁOKOZ Andrzej 1 3.23 0.19
RATAJCZAK Mariusz 2 6.45 0.38
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 3.23 0.19
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 32.26 1.92
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00