A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Tuczno

Tuczno
brak 5.81% 6.05% 6.28% 6.52% 6.75% 6.99% 7.23% 7.46% 7.70% 7.93%
danych 6.04% 6.27% 6.51% 6.74% 6.98% 7.22% 7.45% 7.69% 7.92% 8.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 012
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:547
Liczba ważnych kart:547
Frekwencja wyborcza:13.63%
Liczba głosów ważnych:514
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 8.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 23 54.76 4.47
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 4.76 0.39
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.38 0.19
RATAJCZAK Mariusz 2 4.76 0.39
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.38 0.19
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 13 30.95 2.53
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00