A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Szczecin

Szczecin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:311 358
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:87 800
Liczba ważnych kart:87 722
Frekwencja wyborcza:28.20%
Liczba głosów ważnych:85 643
% głosów ważnych:97.63%
Liczba głosów na listy komitetu:36 532
% 42.66%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 16 616 45.48 19.40
BUKIEWICZ Bożenna 1 362 3.73 1.59
GRODZKI Tomasz Paweł 15 471 42.35 18.06
KUNICKA Halina 440 1.20 0.51
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 206 0.56 0.24
MACHALICA Krzysztof Edward 102 0.28 0.12
ŁAWRYNOWICZ Zofia 257 0.70 0.30
MARCINKIEWICZ Mirosław 211 0.58 0.25
ŁĄCKI Artur Jarosław 159 0.44 0.19
KOCHAN Magdalena Maria 1 708 4.68 1.99